ROVATOK

2024. júl. 13, Szo
Jenő

Szerencsi Polgármesteri Hivatal

All Stories

Tájékoztató közérdekű adatigénylésről

Jogszabályi háttér:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26.§ (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamit jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megtekinthesse.

Adatigénylési eljárás:
Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:
Írásban: Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szóban, írásban: a mindenkori ügyfélfogadási időben
Közérdekű adatok szabályzatának letöltése.

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. A közérdekű adat a jelen tájékoztató mellékletét képező űrlap kitöltésével is igénylehető.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni kép- az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Adatigénylés megtagadása, az adatigénylés eredménytelensége:
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. Alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban, vagy elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Igénybejelentő lap letöltése.

Elérhetőség, ügyfélfogadási rend

Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Telefon: (47) 565-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
hétfő 8-12 óra,
szerda 8-12 és 13-16 óra,
péntek 8-12 óra.

 hivatal kulso

Alkategóriák

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image