2022. június 28-i képviselő-testületi ülés meghívója és élő közvetítése

MEGHÍVÓ

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. június 28-án (kedden) 7,30 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előadó: Kecskésné Nagy Edit óvodavezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Tájékoztató az ingatlanvagyon kataszterről
Előadó: Szabó Lászlóné, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda munkatársa
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3.) Egyebek
– Javaslat Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Előterjesztés a Szerencsi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előadó: Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
– A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Takácsné Szabados Mária, a Humán és Igazgatási Iroda helyettes vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015.(IIl.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Javaslat a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 112020.(1.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Javaslat a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrend i Bizottság
– Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítására
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrend i Bizottság
– Előterjesztés a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában működő konyha térítésmentes üzemeltetésbe adására
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4.) Különfélék

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.

Szerencs, 2022. június 21.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail