2022. február 24-i képviselő-testületi ülés meghívója és élő közvetítése

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. február 24-én (csütörtökön) 9 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja rendkívüli testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2021.12.31.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

3.) A Zempléni Múzeum 2021. évi beszámolójának és a 2022. évi munkatervének a jóváhagyása
Előadó: Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4.) A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

5.) A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

6.) Egyebek
– Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Király Judit igazgató-helyettes
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

7.) Különfélék

8.) A Szerencsen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása (zárt ülés)
Előadó: Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.

Szerencs, 2022. február 18.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail