2022. február 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója és élő közvetítése

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. február 10-én (csütörtökön) 9 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja rendkívüli testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

2) Pályázat benyújtása 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3) Döntés a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában működő főzőkonyha üzemeltetésének átadásáról
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4) Döntés az orvosi ügyeleti díj emeléséről
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5) Tájékoztató a „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt aktuális állásáról
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

6) Javaslat a Babafa program helyszínének kijelölésére
Előadó: Nyiri Tibor polgármester

7) Tájékoztató Iparterültek Fejlesztése I. ütemről (zárt ülés)
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

8) Tájékoztató a Szerencs 1949/44 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó pályázatról (zárt ülés)
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

9) Vállalkozóvá válás helyi támogatására beérkezett kérelem elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.

Szerencs, 2022. február 7.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail