2021. június 24-ei Képviselő-testületi ülés meghívója

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. június 24-én (csütörtökön) 9 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Tájékoztató a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előadó: Kecskésné Nagy Edit óvodavezető
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

2. Tájékoztató az ingatlanvagyon kataszterről
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Egyebek
– Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról
Előadó: Nácsa Bálint tűzoltóparancsnok
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Tájékoztató a Szerencsi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Keresztesi János rendőrkapitány
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Szerencs-Ond 6106 Hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
– Szerencs, Petrikovits utca 2847/3 Hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Különfélék

5. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: dr. Krajnyák Rita jegyző

6. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokról történő döntéshozatal (zárt ülés)
Előadó: Nyiri Tibor polgármester

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.

Szerencs, 2021. június 16.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail