2021. december 16-i képviselő-testületi ülés meghívója és élő közvetítése

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. december 16. (csütörtökön) 9 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

2) Tájékoztató az ingatlanvagyon kataszterről
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

3) Egyebek
– Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak módosításáról szóló 151/2021. (XI.25.) határozat visszavonásáról
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

– Javaslat a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról szóló 15/2018 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XI.25.) rendelet hatályba nem lépésére
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

– Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Mezei Marianna igazgató
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

– Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések konstrukcióra
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Pályázat benyújtása TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése konstrukcióra
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Pályázat benyújtása TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című konstrukcióra
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Javaslat a 0-ra leírt eszközök iskoláknak történő térítésmentes átadására
Előadó: Nyiri Tibor polgármester, Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

– Tájékoztató a „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című projektről
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

– Településrendezési terv készítése
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

4) Különfélék

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.
Szerencs, 2021. december 9.
 

 

Nyiri Tibor
Polgármester

 

 


E-mail