2021. augusztus 26-ai Képviselő-testületi ülés meghívója

 MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. augusztus 26.-án (csütörtökön) 8 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:
1) Előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2) Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3) Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4) Tájékoztató az önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

5) Beszámoló a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. II. negyedéves pénzügyi helyzetéről, különös tekintettel a bevételekre és kiadásokra
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

6) Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. II. negyedéves pénzügyi helyzetéről, különös tekintettel a bevételekre és kiadásokra
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

7) Egyebek

- A Szerencs, Jókai út 2. szám alatti ingatlan udvar felőli épületrészének felújítása a Támogató Szolgálat elhelyezésének céljára.
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztályvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

- A 37.számú főközlekedési úton megépített körforgalmi csomópont telekhatárának rendezése
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

- Tájékoztató az uszoda épületének műszaki állapotáról
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

- Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározásáról (Fürdő és Wellnessház)
Előadó: dr. Krajnyák Rita, jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

8) Különfélék

9) Tájékoztató az EFOP-3.9.2-16-2017-00051 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi járásban c. projekt aktuális helyzetéről (zárt ülés)
Előadó: Nyiri Tibor, polgármester; dr. Krajnyák Rita, jegyző

10) Döntés a Szerencs, 1949/7 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról (zárt ülés)
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.
Szerencs, 2021. augusztus 18.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail