Városi kitüntetések az államalapítás ünnepén

Városi kitüntetések az államalapítás ünnepén

Városnapi kitüntetések az Államalapítás ünnepén

Szerencs Város Önkormányzata minden esztendőben április 20-án rendezi meg a város napját. A dátum Bocskai István fejedelemmé választásához köthető, hiszen 1605 április 17 és 20 között megrendezett szerencsi országgyűlésen választották Erdély fejedelmévé. A hagyományok szerint ezen napon adják át a kitüntetéseket, azonban ezeket 2021-ben a vírushelyzet miatt augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén adták át. Az ünnepi testületi ülésen beszédet mondott a térség országgyűlési képviselője, Koncz Zsófia. Kiemelte, hogy nagy köszönettel tartozunk István királynak azért, hogy megteremtette a kereszténységet és az egységet az országban. Hozzátette, hogy ehhez szükség volt két irányvonalra: a kereszténységre és törvényekre. Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere méltatta a kitüntetettek érdemeit.

A helyi önkormányzat „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott Bobkó Géza, igazgató-főorvosnak a város társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődése, hagyományai megőrzése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. „Pro Urbe Szerencs” posztumusz kitüntetést kapott Motkó Miklós, Szerencs város közéletében végzett kiemelkedő teljesítményéért, amelyet felesége vett át. Szerencs Város Közszolgálatáért díjban részesült Halász Tibor, a település közéletében, a közszolgáltatás területén elért kimagasló, önkéntes, társadalmi tevékenységéért. Szintén Szerencs Város Közszolgálatáért elismerést kapott Tarcaliné Takács Éva, a város életében végzett kiemelkedő, szakmai tevékenységéért. „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” címet Frisnyák Sándor, professzor emeritusnak és Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármesterének ítélték oda, akik később veszik át az elismerést. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete emlékezve az 1956-os forradalom eseményeire, elismerő oklevélben részesítette 2020. szeptember 24-i ülésén Jávorkai Jánost, Márkus Károlyt, és Nagy Józsefet. Az átadásokra 2020. október 23-án került volna sor az ’56-os rendezvénysorozat keretében, azonban az élet átírta a forgatókönyvet. Az államalapítás ünnepén Nagy József vette át a kitüntetését. A történelmi egyházak képviselői Szarvas Péter, római katolikus plébános, Csejoszki Szabolcs, görögkatolikus parókus és Balázs Pál, református lelkész áldották és szentelték meg az új kenyeret. A műsor után Szent István emléktáblájánál koszorút helyezett el Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő, Szerencs Város Önkormányzata, intézményei, a városban működő oktatási intézmények, politikai pártok és civil szervezetek képviselői.
A fotón balról-jobbra: Hajdú Zalán, Halász Tibor, Tarcaliné Takács Éva, Nyiri Tibor polgármester, Motkóné Bures Krisztina, Dr. Bobkó Géza. Hiányzik: Dr. Frisnyák Sándor, Tóth Sándor, Jávorkai János, Nagy József. Szöveg: Globo Televízió. Fotó: Szerencsi Hírek.


E-mail