ROVATOK

2024. jún. 21, P
Alajos, Leila, Alojzia

Törvények, döntések, következmények

Törvények, döntések, következmények

Szerencs Város Önkormányzatának augusztus 31-ei ülésén került napirendre a Magyar Országgyűlés által 2022. december 7-én elfogadott, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvénymódosításból adódó kötelezettségünk. A jogszabály lényege, hogy a közvetlenül hitéleti, szakrális célokra épített és most is így használt, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását igényelheti az egyház. Ha ezt kéri, akkor 120 napon belül – de legkésőbb a nevelési, illetve a tanév kezdetéig – meg kell kötni a megállapodást és a tulajdonjogot térítésmentesen át kell adni mindaddig, amíg ezekben köznevelési, szakképzési tevékenység történik.
Én, mint polgármester a képviselőkkel együtt megválasztásunkat követően arra esküdtünk, hogy a jogszabályokat megtartjuk és másokkal is megtartatjuk. Ebből egyenesen következik, hogy a konkrét esetben is a törvény szerint kell eljárnunk. Ha nem így teszünk, akkor a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatal felhívja a jogsértésre a figyelmünket, majd közigazgatási bíróság kötelezhet bennünket a megállapodás megkötésére.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola esetében az idő igazolta, hogy jól döntöttünk, hiszen javaslatomra a képviselő-testület 2020-ban hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlant – amelynek teljes körű felújítását napjainkban végzi az új tulajdonos Tiszáninneni Református Egyházkerület – 204 millió forintért értékesítsük, tehát ennek az ingatlannak az ingyenes tulajdonába adása már szóba sem kerülhetett.
A hatályba lépett törvénymódosítás alapján viszont az Egri Főegyházmegye 2023. február 20-án írásban jelentette be igényét a Szerencs 1602 hrsz-ú, 6730 nm alapterületű, a természetben 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100. sz. alatt található, kivett általános iskola megnevezésű Bolyai János Katolikus Általános Iskolára, valamint a 1652/2. hrsz-ú, 1 ha 3015 nm alapterületű, a természetben 3900 Szerencs, Ondi u. 1. sz. alatt található Bocskai István Gimnázium és Technikumra. A földhivatali nyilvántartást áttekintve szembesültünk azzal, hogy a megjelölt ingatlanokra korábban jegyeztek be főzőkonyhát, étkezőt, sportcsarnokot, kazánházakat, tanuszodát, tankerületi központot, pedagógiai szakszolgálatot, illetve a gimnázium esetében a telek be nem épített része több funkcióval is rendelkezik (például azon keresztül halad a futókör).
Ezért fordultam a képviselő-testülethez és kértem a felhatalmazást (mivel korábbi megkereséseinkre nem érkezett válasz az Egri Főegyházmegyétől), hogy tárgyalhassak a nem közvetlenül oktatási-nevelési célokat szolgáló épületrészek tekintetében közös tulajdon létrehozásáról és használati megállapodás megkötéséről.
Mivel a képviselők többségétől erre nem kaptam felhatalmazást, így arról tájékoztatom az Egri Főegyházmegyét, hogy Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járult hozzá az ingyenes vagyonátruházására vonatkozó szerződés megkötéséhez.

Nyiri Tibor
polgármester

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image