Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) rendelet 9.§-ban meghatározott feltételek alapján tanévkezdési támogatás állapítható meg az általános iskolai, valamint középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek/ek jogán annak a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, aki a kérelem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik.
Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a kérelem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28 500Ft) 800%-át (228.000Ft), amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át (256 500Ft).
A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet vásárlási utalvány formájában kapnak a jogosultak.
A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet 2022. július 15. és 2022. október 15. napja között lehet előterjeszteni a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán.
A kérelem letölthető Szerencs város honlapjáról, illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál. A kérelemhez csatolni kell közép-, illetve felsőoktatásban résztvevő tanulók esetében az oktatási intézmény által kiadott, nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását.

Igénylőlap tanévkezdési támogatáshoz.


E-mail