Ragályok tavasza

Ragályok tavasza

Ezúttal a Szerencsen kiadott Tokaj-Hegyalja című újság 1915. április 3-i (XXIII. évfolyam, 14. szám) számából csemegézünk. A „Ragályok tavasza” című cikket közöljük teljes terjedelmében:

„Az a hatalmas akció, amellyel az országos és helyi hatóságok hozzáláttak az utóbbi hetekben a járványveszedelem kellő fogadtatásának, amely sorompóba hívta az ország összes orvosait, mutatja, hogy itt nagy veszedelem fenyeget, nagy probléma előtt állunk. A lét vagy nem lét kérdése a közel jövő. Megvan a lehetőség, hogy sikerül a bajt elfojtani, de az sincs kizárva, hogy a járványok a tavaszi langymelegben sürü rendeket fognak kikaszálni ugy a harcszintéren, mint a békés városokban az emberi tömkelegből.

Fenyegető bajok, társadalmi veszedelmek esetén magyar népek, még a legintelligensebbjének is, megvan az az átkos, rossz szokása, hogy mindent a hatóságtól vár. Az fojtsa el az árvizet, oltsa el a tüzet, irtsa ki a sáskát.
Kétségkívül kényelmes, ha nemis bölcs gondolkodás, csakhogy a jelenben meg nem állhat. Több neves főorvosok is hirdette már az országban, de még orvosi köztudat, hogy a mostani járványveszedelemnél elsősorban nem az orvos a fő, hanem a közönség, a társadalom. Tehetnek bármit a magyar orvosok, halálra dolgozhatják magukat, minden utcába állíthatnak egy megfigyelő állomást, mégsem ér az semmit, ha közönyös a közönség. Ellenben igen kevés orvosi fáradozás kell aránylag a veszedelem teljes elfojtásához, ha a közönség az orvosok kezére jár.

Nem valami rettentő sok tudás kell ide, nem is orvosi könyvek lapozgatása. Igen kevés kívántatik csak a közönségtől, s mégis ez a kevés a – minden. Ez a kevés:
mindenki oltassa be magát;
legyen tiszta mindenki;
legyen tiszta minden lakás!
Ami ezen kívül van, az már a hatóság feladata.

Komoly időket élünk, mikor veszedelemben van minden élő a fenyegető ragályok miatt. Ha ragaszkodunk az élethez, hozzuk meg érte az áldozatot, hogy: tiszták legyünk egész egyéniségünkben, életkörnyezetünkben!
Tudjuk, hogy igen sokan nem törődnek ma még ezzel, de mi már most indítványozzuk: vizsgáltassék felül minden egyes lakás és nyilvános helyiség, üzlet, ipartelep e célra a főszolgabiró ur által hivatalból kirendelendő polgári biztosok által tisztasági szempontból és a szenny-lakások vétessenek állandó hatósági ellenőrzés alá. Az eszmét mi is felvetjük, hátha alkalmas az idő arra, hogy meghallgattassék.”

20210412 ragalyok tavasza1 20210412 ragalyok tavasza2

E-mail