ROVATOK

2024. május 19, V
Ivó, Milán

Pályázat a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók számára

Pályázat a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók számára

TISZTELT SZERENCSI ÉS ONDI FŐISKOLÁSOK, EGYETEMISTÁK!
Szerencs Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET
a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására

(a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról szóló, többször módosított 6/2005. (III.29.) Önkormányzati rendelete értelmében.)

Azon hallgatók pályázhatnak, akik

 • felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytatnak,
 • első diplomájukat szerzik,
 • Szerencsen életvitelszerűen élnek, állandó lakcímmel rendelkeznek,
 • hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • az igénylést megelőző félévben tanulmányi átlaguk meghaladta a 4-es átlagot,
 • Köztársasági Ösztöndíjban nem részesülnek.

További tudnivalók:

 • A támogatás iránti kérelmet a mellékelt nyomtatványon (ami letölthető a város hivatalos honlapjáról is, szerencs.hu) lehet benyújtani a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájához személyesen vagy postán megküldve (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), valamint ügyfélkapuval rendelkezőknek e-papíron.

Határidő: 2023. szeptember 29.

 • A nyomtatványhoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény igazolását az előző félév tanulmányi átlagáról, a jelen félévre történő beiratkozás tényéről.
 • A pályázatok elbírálására, a támogatás mértékének meghatározására a képviselő-testület jogosult, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A támogatást, a testület döntését követő 30 napon belül, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Városfejlesztési Irodája utalja a jogosult számlájára.
 • A támogatást jogosulatlanul igénybe vevő hallgató a támogatás összegét köteles visszafizetni.
 • A támogatás keretösszegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében meghatározott összegben elkülönítette.
 • A támogatási keretösszeg 50%-át humán, 50%-át reál szakos hallgatók támogatására kell fordítani.
 • Támogatásban a 20 legjobb tanulmányi eredményű pályázó részesül.

A támogatás mértéke hallgatónként várhatóan 15.000 Ft, amely összegtől – a benyújtott pályázatok számától függően – a képviselő-testület eltérhet.
Az igényléssel kapcsolatos további kérdéseivel ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban Székely Adrienn kolléganőmet keressék, hívják a (06 47) 565-223-as vonalas vagy (06 20) 945-2746 mobiltelefon számot, készséggel állnak rendelkezésükre.
Szerencs, 2023. augusztus 28.

A pályázathoz szükséges adatlap és igazolás ide kattintva tölthető le.

Adatkezelési tájékoztató

Nyiri Tibor
polgármester

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image