Lapszemle – Szerencs, 1898. január 27.

A Zempléni Múzeum a Tokaj-Hegyalja című hetilap több évfolyamát őrzi és ez a Szerencsen kiadott újság a helytörténet kutatói számára sok érdekességgel szolgál. Ezúttal a szerencsi iparról szóló, 123 évvel ezelőtti, 1898. január 27-én kelt hírt osztunk meg Önökkel:

„A szerencsi általános ipartestület f. évi február hó 5-iki tánczmulatsága ez idén egész sikerültnek igérkezik, amennyiben már ez ideig is városunk intelligentiájának nagy része igéretet tett itt-ott, hogy a mulatságot megjelenésükkel megtisztelik. Hát bizony édes Uraim tudják Önök a költő eme mondását mindnyájan: „Ipar emeli a hont s nélküle teng a haza.” Hogyan fejlődhetik a mi, ma még gyenge iparunk? Hogyan lenditheti ez fel kis városunkat majdan? Csak ugy, ha az intelligens és vagyonosabb osztály pártolja azt a gyengébb iparost is, engedi őt élni, utat nyit neki arra, hogy iparában minél jobban tökéletesíthesse magát. Szép és lelketemelő buzdítást önt az sok iparosba, a midőn látja hogy az az intelligens osztály is megtiszteli az ő mulatságukat megjelenésével. Hiszen Uraim! Ezen kis városban nem is lehet az másként, ha azt akarjuk hogy önmagunk és kis városunk boldogulhassaon. Mert valljuk meg azt is egész elfogulatlanul ,hogy Szerencsen többnyire egymástól élünk. Ugyanezért haladjunk a müvelt külföld után, a hol az iparost le nem nézik. Igy kívánja ezt Isten, ember és haza!”

tokajhegyalja ujsag1 tokajhegyalja ujsag2

E-mail