Kötelező a szálláshelyek minősítése

Kötelező a szálláshelyek minősítése

Kormányrendeletben írták elő a szolgáltatóknak a szálláshelyek minősítését, amit az üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente kötelesek elvégeztetni.


E-mail