Búcsú a tanártól, a tehetséggondozótól, a környezetvédőtől

Búcsú a tanártól, a tehetséggondozótól, a környezetvédőtől

Kedden reggel érkezett a szomorú hír, hogy Győrik Ferenc életének 77. évben elhunyt. A „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés birtokosa, az Arany Katedra Emlékplakett-díjas általános iskola tanár szakmai munkájával, sikeres társadalmi tevékenységével beírta a nevét városunk legújabbkori történetébe. A pedagógus nagy szeretettel, gondoskodással irányította a rábízott gyerekeket, sikerrel tanította a matematika, fizika és a kémia tantárgyakat. A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-magyarországi Tagozatának titkáraként szerezett érdemeket a kimagasló tehetséggel rendelkező diákok felkutatásában, tevékenységük kibontakoztatásában. Munkájának köszönhetően került Szerencs az Egészséges Városok Országos Szövetségébe, hosszú évekig vezette a helyi koordinációs bizottságot, számos sikeres programot indított útjára, amelyek az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére és szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet.
Győrik Ferenc 1945. július 31-én született Nagyfödémesen. Még ebben az évben édesanyja szülőfalujába Szegilongba költözött a család, ahol ő az általános iskolát végezte, majd a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait. Már ekkor eldöntötte, hogy a pedagógus pályát választja. Hétvégén a sárospataki tanítóképzőbe járt előadásokat hallgatni, hospitálni és órákat tartani. Taktaszadára került képesítés nélküli nevelőként, miközben 1963-tól a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakaszon végezte felsőfokú tanulmányait, ahol 1967-ben szerezte meg a tanári diplomát. A szintén Taktaszadán tanító Lánczi Zsuzsannát 1974-ben vette feleségül, aki csodálatos pedagógus és anya volt, boldog házasságban éltek, akit 1999-ben 44 évesen a súlyos kór szakított el a szerető férjétől, Ferenc és Zsuzsanna gyermekeiktől.
Győrik Ferenc szerette a közösséget, dolgozott a nevelés-oktatás irányításában a járási tanácson, társadalmi szervezetben. 1990-től a Bolyai János Általános Iskolába folytatta pedagógusi pályáját. Tanítványai sikereket értek el matematika, fizika, kémia megyei és országos szaktárgyi versenyeken, miközben nagy lelkesedéssel végezte a tehetséggondozást és az egészséges életmódra nevelést.
Győrik Ferenc 2006-ban nyugdíjba vonult, idejét gyakrabban töltötte Budapesten gyermekei közelében, imádott unokáival, majd a fővárosba is költözött, ahol 2022. május 10-én hajnalban elhunyt.
A tanítás szeretete, embersége, a diákok tisztelete a fiatal pályatársaknak is példaként szolgál.
Emlékét Szerencs közössége megőrzi.
Nyugodj békében!
Nyiri Tibor


E-mail