Forradalmunk és szabadságharcunk képes levelezőlapokon

Forradalmunk és szabadságharcunk képes levelezőlapokon

20210317 muzeum1Az 1848. március 15-éhez és a forradalomhoz, szabadságharchoz köthető események, személyek a magyar képeslapkiadás egyik visszatérő motívumait jelentik. Érdekesség mindebben, hogy az 1848. december 2-án megkoronázott Ferenc József egészen 1916-ig uralkodott, így hosszú regnálása megélte a levelezőlapok, majd az illusztrált, azaz képes levelezőlapok megszületését; az 1848. március 15-i események képeslapokon történő megjelenése mellett pl. a magyar forradalom és szabadságharc vezéralakjának, Kossuth Lajosnak 1894. április 1-jén, félmillió ember részvétele mellett zajlott temetését, amely eseményről szintén készültek képeslapok. Az 1848-1849-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után az 1849. október 6-i aradi tizenhármak kivégzésének helyszínéről 1899-ben Aradon adták ki az első képeslapot.


E-mail