A „törökök réme” V. Molnár László tollából a Zempléni Múzeum blogján

A „törökök réme” V. Molnár László tollából a Zempléni Múzeum blogján

20210420 muzeumV. Molnár László (nyugalmazott egyetemi docens (PTE BTK), a történelemtudomány kandidátusa) neve jól ismert a történeti ruszisztika iránt érdeklődők előtt, gondolva akár Tokaj-Hegyalja borai és az Orosz Birodalom kapcsolatára. A kiváló kutató munkássága sokrétű, 1986-tól a Zrínyi Kiadó felelős szerkesztőjeként útjára bocsátotta a „Hadtörténelem fiataloknak” sorozatot, 1990-től az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa. Szerepet vállalt a rendszerváltás utáni pedagógusképzés és a történelemtanítás módszertani megújításában. 1993-ban szervezte meg a Történelemmetodikai Műhelyt, részt vett a Magyar Tudománytörténeti Intézet kutatómunkájában. 1996-2012 között a PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszékének docense. Ezzel egyidejűleg a KRE BTK óraadó tanára. 2002–2006 között az MTA –ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási Központ külső munkatársa. 1977-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját, 1987-től az MTA külföldi levelező aspiránsa. Kandidátusi fokozatát 1992-ben szerezte meg. Közel hetven hazai és külföldi konferencián tartott előadást, több mint félezer publikációja jelent meg, számos kitüntetésben és elismerésben részesült.
V. Molnár László legfrissebb írása a Zempléni Múzeum blogján olvasható, amelyben a Szerencs történetében is kiemelt időszak, a XVI. század második felének törökellenes harcai bontakoznak ki a "törökök réme" néven elhíresült Thury György eseménydús életútjának bemutatása közben.
https://zemplenimuzeum.hu/muzeumi-blog/90-v-molnar-laszlo-a-torokok-reme


E-mail