2013

Szerencs Város Díszpolgára

Zemlényi Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató 20/2013.(I.24.) Öt.

Pro Urbe Szerencs

dr. Molnár Pál belgyógyász 21/2013.(I.24.) Öt.

Szerencs Város Közszolgálatáért

Boros István, a Szivárvány-Ép. Kft. ügyvezetője, valamint a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete
22/2013.(I.24.) Öt.
 

E-mail