Monday, 30 November 2020 18:43

Mentesülhetnek a szerencsi vállakozások a hulladékszállítási díj megfizetésétől

TISZTELT SZERENCSI VÁLLALKOZÓK!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.22.)  önkormányzati rendelet 20. §-ban foglaltak értelmében nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi.

A díjfizetés alóli mentesítéshez a gazdálkodó szervezet részére az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltatónál a mentesítést.

Kérem, hogy amennyiben a kedvezményt 2021. évben is érvényesíteni kívánja, az igazolás kiállítása érdekében 2020. december 1. és 2020. december 31. napja között az epapir.gov.hu oldalon a Szerencsi Polgármesteri Hivatalnak címezve, vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre juttassa el jelen tájékoztató mellékletét képező kérelmet. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja.

Részletes felvilágosítás érdekében kollégáim készséggel állnak rendelkezésükre személyesen, valamint a  47/565-272-es telefonszámon.

Kérem szíves együttműködésüket!

Szerencs, 2020. november 30.

Nyiri Tibor
polgármester

A kéerem ide kattintva tölthető le.