Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról

Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 70.§ (2) bekezdése értelmében a 2020. március 11. napja után és a 2020. június 30. napja előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbodik.

Tekintettel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 66/A.§ (5) bekezdésére, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, az annak megszűnését megelőző 3 hónapban is benyújtható, így a jogosultság folyamatosságának biztosítása érdekében kérelmeiket szíveskedjenek 2020.augusztus 31. napjáig a Szerencsi Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni.

A fenti időtartam alatt lejáró rendseres gyermekvédelmi kedvezmények esetén az új jogosultság a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól, tehát 2020. szeptember 1. napjától kerül megállapításra.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2020. június 30. napja után lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságokra a hivatkozott törvényi rendelkezés nem vonatkozik.

Szerencs, 2020. június 25.

Dr. Barva Attila

jegyző


E-mail