Szerencsi Lurkó Alapítvány (1995)

Nyomtat


Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
Telefon: 47/362-946
Fax: 47/362-946
Számlaszám: 11734145-20011002
Adószám: 18416675-1-05
Elnök: Dr. Krusinszki Ferencné
Titkár: Hegedűsné Pataki Ildikó
Tagok: Fazekasné Kovács Valéria
Kecskésné Nagy Edit
Takács Józsefné

 

Az Alapítványt 1995. március 10-én hozta létre Nagy Sándorné, Tamás Tiborné és Ujjné Muhi Melinda, a Szerencsi Csalogány Óvod a nevelőközösségének és a szülői közösségének támogatásával. Fő célja az ott folyó oktató-nevelő munka segítése, a nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javításával.

1999. január 21-től közhasznú szervezetként működik, azaz olyan feladatot lát el - óvodában folyó oktató-nevelő munka, valamint a gyermeki és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a kultúra és a sport támogatása - amely települési önkormányzati feladat.

Az Alapítvány célja, tevékenysége:

 

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében támaszkodik a létrehozó személyek együttműködésére, a szülők, a különböző vállalkozók, vállalkozások és az önkormányzat segítségére, kapcsolatot tart a hasonló vagy ugyanilyen célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, alapítványokkal.