Bocskai István Gimnázium Sport és Játék Alapítványa

Nyomtat


Székhelye: 3900 Szerencs, Ondi út 1.
Adószám: 18421600-1-05
Számla szám: 55800044-19000046
Telefon: 06/47-362-533
Kuratórium elnöke: Fésűs Attiláné
Kuratórium társelnök: Dr Bobkó Géza
Kuratórium tagjai: Gulyás László, Kiss Lajosné, Örkény Imre
Az alapítvány könyvviteli feladatait Éles Sándorné látja el.


Az Ipari és Mezőgazdasági Segédanyagokat forgalmazó Kft. 1996.05.17-én hozta létre a Bocskai István Gimnázium Sport és Játék Alapítványt.
Az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon 30.000- Ft volt.
Az alapítvány elsődleges feladata a gimnáziumi tanulók hasznos szabadidő eltöltésének biztosítása és az úszás népszerűsítése.
Úszásfoglalkozásokat szervez tömegsport keretén belül, de sportolási lehetőséget teremt a gyógytestnevelésre utalt gyerekek számára is.
A tanuszoda átadását követően – tekintettel a megváltozott helyzetre - az alapítvány vagyonából jelentős összeget átutalt a Bocskai István Gimnázium Alapítványának, azzal a szándékkal, hogy azt a gimnázium az eredeti célnak megfelelően használja fel.
A célkitűzés – miszerint az úszás foglalkozások biztosításához megszervezi a gyerekek utaztatását és fedezi annak költségeit – követése időszerűtlenné vált. A gimnázium vezetése a testnevelés óra keretén belül beépítette az óra rendbe az úszás oktatást, amit a testnevelőszakos tanárok végeznek. A felmerülő költségeket a gimnázium, később a fenntartó önkormányzat vállalta magára. A kuratórium a jelenlegi helyzet figyelembe vételével határozta meg a további feladatokat:

Az alapítvány bevételeit továbbra is pályázatok és az Szja felajánlások biztosítják.