- www.szerencs.hu - Szerencs város honlapja

2018. szeptember 22.
szombat
Szöveg méret
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Főoldal Hírek Önkormányzati hírek Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Email Nyomtat PDF

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy

·nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

·a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,

·kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

·a munkakör ellátásához szüksége magyar nyelvtudás,

·a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja,

·vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

·A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Helyismeret, települési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

·kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

·átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

·empatikus konfliktuskezelési képesség,

·csapatszellem kialakításának és fenntartásának képessége,

·döntési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·A pályázó részletes szakmai életrajza.

·Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolata.

·Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program (különös tekintettel arra, hogy mi a pályázó elképzelése a városi média és a könyvtár fejlesztésére.)

·Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

·Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai bizottság, az illetékes önkormányzati bizottság és a képviselő-testület tagjai megismerjék, és abba betekintsenek.

·Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: Király Judit közművelődési szakreferens, 47/565-262.

A pályázatok benyújtásának módja:

·Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81.128/2017/IHO, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

vagy

·Személyesen: Szerencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztály (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. I. emelet)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. Írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója (Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a pályázatok elbírálásáról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szerencsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. április 18.

Szerencs város hivatalos honlapján, www.szerencs.hu - 2017. április 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencs.hu honlapon szerezhet.

A Közigállás portálon megjelenés várható időpontja: 2017. április 24.

 

A cikkhez több hozzászólás nem lehetséges.

Pályázat a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók számára

Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására, a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról szóló, többször módosított 6/2005. (III.29.) Önkormányzati rendelete értelmében.

További cikkek:

Rozsnyó városnapján magyar napot is tartottak

A gömöri régió kézműveseinek termékbemutatója, mazsorettek, egy kis Boney M imitáció, egyszóval a könnyedebb műfaj képviselőinek előadásai jellemezték azt a forgatagot, amelyet Rozsnyói Városnapok és Vásár címmel tartottak meg 2018. szeptember 13-15. között – az évek során kialakult hagyományok szerint.

További cikkek:

Állás- és képzési ajánlatok - 2018.08.09.

Állás- és képzési ajánlatok a Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (3900 Szerencs, Kassa u. 23. Tel.: 47/361-909)

További cikkek:

Asztalitenisz

A 2018/2019-es szezon nagyon jól kezdődött a szerencsi asztaliteniszezőink számára, hiszen 2018. augusztus 29-30-án Köllő Ábel részt vett Budapesten a BVSC-Zugló Sportiskola országos őszi évadnyitó I. osztályú utánpótlás ranglistaversenyen.

További cikkek:

„Házhoz megyünk" a csokifesztiválon

A lakosság vagyonbiztonsága érdekében a rendőrség újra elindította országos kampánysorozatát „Házhoz megyünk" címmel, amelynek következő helyszíne a szerencsi Csokoládé Fesztivál 2018. augusztus 24-én.

További cikkek:

Eseménynaptár

<<  September 2018  >>
 Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday 
       1  2
  3  4  5  6
101213141516
171819202123
242526282930


Nyiri Tibor

polgármester
Üzenet küldése

Testvérvárosaink

GeisenheimHesperingenMalchinNyárádszeredaPodgoraRozsnyóPultusk

Europart 2016-2018

GYERE - Gyermekek Egészsége Program


gyere program_logo


Norway grants

1956-os emlékév

Időjárás