- www.szerencs.hu - Szerencs város honlapja

2018. június 22.
péntek
Szöveg méret
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Főoldal Hírek Önkormányzati hírek Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Email Nyomtat PDF

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy

·nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

·a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,

·kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

·a munkakör ellátásához szüksége magyar nyelvtudás,

·a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja,

·vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

·A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Helyismeret, települési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

·kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

·átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

·empatikus konfliktuskezelési képesség,

·csapatszellem kialakításának és fenntartásának képessége,

·döntési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·A pályázó részletes szakmai életrajza.

·Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolata.

·Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program (különös tekintettel arra, hogy mi a pályázó elképzelése a városi média és a könyvtár fejlesztésére.)

·Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

·Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai bizottság, az illetékes önkormányzati bizottság és a képviselő-testület tagjai megismerjék, és abba betekintsenek.

·Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: Király Judit közművelődési szakreferens, 47/565-262.

A pályázatok benyújtásának módja:

·Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81.128/2017/IHO, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

vagy

·Személyesen: Szerencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztály (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. I. emelet)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. Írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója (Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a pályázatok elbírálásáról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szerencsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. április 18.

Szerencs város hivatalos honlapján, www.szerencs.hu - 2017. április 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencs.hu honlapon szerezhet.

A Közigállás portálon megjelenés várható időpontja: 2017. április 24.

 

A cikkhez több hozzászólás nem lehetséges.

Fesztiválozni akart Szerencsen, de elzárás lett a vége

Miskolc, Szerencs – Nyolc hónapról 90 napra csökkentették a börtönbüntetést. A Miskolci Törvényszék jogerős döntést hozott annak a vádlottnak az ügyében, aki tavaly augusztusban ittasan randalírozott a Szerencsi Csokoládéfesztiválon.

További cikkek:

Eseménynaptár

<<  June 2018  >>
 Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday 
      1  2
  5  6  7
11131415
1819202224
252627282930 

Testvérvárosaink

GeisenheimHesperingenMalchinNyárádszeredaPodgoraRozsnyóPultusk

GYERE - Gyermekek Egészsége Program


gyere program_logo


Norway grants

1956-os emlékév

Időjárás