Napirenden a költségvetés előkészítése

Király Judit
Nyomtat

Rendkívüli testületi ülés 2015. 02. 12.A 2015-ös költségvetés tervezetét hagyta jóvá 2015. február 12-i rendkívüli ülésén Szerencs Város Önkormányzata. A végleges büdzséről néhány héten belül, munkaterv szerinti tanácskozás keretében tárgyalnak a képviselők.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője a várható költségvetés főbb irányelveiről szólva kiemelte, hogy a bevételi oldalon az állami támogatások, a helyi adóbevételek és egyéb saját jövedelem mellett a várható pályázati összegek szerepelnek; a kiadások között pedig az önkormányzathoz tartozó intézmények, cégek működési és fejlesztési költségei láthatók. A dokumentum 2 milliárd 685 millió 307 ezer forintos bevétellel és ugyanilyen kiadási oldallal számol. A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy azokat a fejlesztéseket tervezték 2015-re, melyek egy része az elmúlt évről áthúzódó kötelezettség, vagy korábban már döntés született a megvalósításukról. A szociális és egyéb támogatásoknál figyelembe vették a korábbi évek döntéseit, az intézményekkel, valamint a két önkormányzati céggel is egyeztetések történtek. Czakóné Szikszai Orsolya hangsúlyozta: a szabályok nem változtak, hiány nélküli büdzsét kell elfogadnia a képviselő-testületnek. Hozzátette, hogy a fejlesztések finanszírozására a pénzmaradvány nyújt fedezetet, ez utóbbi a tavaly év végén érkezett jelentős állami támogatásból származik. A pénzügyi, valamint a jogi és ügyrendi bizottságok együttes ülésen vitatták meg az előterjesztést. Kiss Attila megerősítette, hogy a tervezet továbbtárgyalásra alkalmas, a végső elfogadásig hátralévő időszak elegendő lesz arra, hogy jól megalapozott költségvetése legyen a városnak. Koncz Ferenc megerősítette, hogy a dokumentum az óvatosság elvének megfelelően készült el, annak érdekében, hogy az önkormányzat megfelelhessen a törvényi előírásoknak, a saját elvárásoknak. Dr. Egeli Zsolt szerint szerencsés helyzetben van az önkormányzat – más országok településeivel ellentétben –, hogy már megszabadulhatott a svájci frank alapú hitel terhétől. Mint mondta, ma is vannak gondjai a városnak, de ezek megoldható feladatok. Az alpolgármester úgy vélte, a tervezet kielégíti a stabilitás és a költséghatékonyság elvét, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a törvény szerint az alapfeladatokra kell koncentrálni, így az óvodát, a művelődési központot, az ESZEI-t, a polgármesteri hivatalt minden körülmények között működtetni kell. Kiss Attila egyetértett az elhangzottakkal, Visi Ferenc pedig arról beszélt, hogy tavaly Magyarország Kormányának köszönhetően egyensúlyba került város. Véleménye szerint a napirend tárgyából az derül ki, hogy sok helyre jut pénz, de véleménye szerint a jövőben is élni kell a pályázati lehetőségekkel. Koncz Ferenc úgy fogalmazott, hogy a köznyelvben segélyként ismert támogatási forma az eddigiekhez képest le fog csökkenni. Az ilyen feladatok egy részét a kormányhivatal veszi át. Szerencs a korábbi 50-60 millió helyett mintegy 11 millió forintos állami támogatást kap majd ilyen célokra. Ezzel kell megfelelő módon gazdálkodni, ellenben a közmunka program tovább fog bővülni. A polgármester hangsúlyozta, tudja, hogy a közmunka csak átmeneti időre nyújt segítséget, de több lehetőséget jelent, mint a szociális segély; kiemelte továbbá, hogy Szerencs Város Önkormányzata a helyiek türelmét megköszönve tavaly három pontban könnyítette a szerencsiek életét: egyik volt a kommunális adó nulla forintra csökkentése, az iskolakezdési támogatás, illetve a időskorúaknak nyújtott Erzsébet-utalvány. Ezekre idén is számíthatnak a helyiek.

Miután egyhangúlag fogadták el a beterjesztett költségvetési javaslatot, jogtechnikai kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület azzal, hogy jóváhagyta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésről és elhelyezéséről szóló rendelet módosítását. Dr. Barva Attila jegyző megjegyezte, hogy valóban csak egy technikai módosításról van szó, a korábban meghatározott díj nem emelkedik.

A rendkívüli ülés utolsó napirendje keretében tárgyalta a grémium a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását. Takács M. István ügyvezető megerősítette, hogy csupán a törvényi változások miatt van szükség a határozatra. A jogi és ügyrendi bizottság nevében Kiss Attila azt javasolta: várható, hogy a jelenleg felújítás alatt álló Hunyadi tornacsarnok is bekerül az önkormányzati cég sportlétesítmény-fenntartói feladatai közé, így mihamarabb bízzák meg a kft. vezetőjét, dolgozza ki az épület üzemeltetésének feltételeit. Dr. Barva Attila azt javasolta, bízza meg most az önkormányzat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t a csarnok üzemeltetésével. Koncz Ferenc elmondta, hogy az említett építkezés hamarosan befejeződik, de eredetileg nem tervezett munkákat is elvégez a kivitelező, mint például az épület szigetelése. Kiss Attila úgy vélte, azért is fontos, hogy döntés szülessen e kérdésben, mert az idei költségvetés elfogadása előtt áll az önkormányzat, így a kft-nek is be kell terveznie az üzemeltetést a saját üzleti tervébe. Dr. Egeli Zsolt a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottakat tolmácsolta, miszerint nem csak plusz pénzügyi igényeket kell benyújtani, hanem azon gondolkodni, hogyan lehet piaci alapon működtetni egy ilyen létesítményt. Mint mondta, az intézmények részéről – Szerencsi Szakképző Iskola és a Bocskai István Katolikus Gimnázium – jelenleg semmilyen kötelezettségvállalás nincs a használatra vonatkozóan; Szerencs város pedig nincs abban a helyzetben, hogy ajándékként nyújtsa a létesítményt ezeknek az iskoláknak.

Az eredeti határozat mellett egyhangúlag fogadták el a jelenlévők azt a javaslatot is, hogy megbízzák a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t, hogy dolgozza ki a Hunyadi tornacsarnok üzemeltetésének feltételeit.
 

Forrás: Szerencsi Hírek Online 2015. február 12.