Kommentár nélkül

dr. Egeli Zsolt
Nyomtat

2007-ben Szerencs Város Önkormányzata 1 milliárd forint névértékben svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki. A kötvény felhasználásról és ezzel összefüggésben a város hitelállományának alakulásáról olvashatunk a cikkben.

az adatok forintban értendők

Kötvény-felhasználás

 

2007.

2008.

2009.

2010.

Hosszúlejáratú hitel visszafizetése

267 413 790 Ft

 

 

 

Városüzemeltető Kht. hitelvisszafizetés

40 000 000 Ft

 

 

 

Városüzemeltető Kft. lízingvisszafizetés

24 577 000 Ft

 

 

 

Lízingtörlesztés

3 624 000 Ft


 

 

Működési kiadásokra

150 000 000 Ft

 

 

 

Felújítások, beruházások önrésze *
(részletes kimutatás)

70 385 210 Ft

44 943 000 Ft

169 465 000 Ft

48 156 000 Ft

Hitelkamat

44 000 000 Ft

55 057 000 Ft

47 035 000 Ft

7 181 000 Ft

Kötvénytörlesztés

 

 

 

41 163 000 Ft

Bankszámla egyenleg lekötött betétként:millió Ft-ban

400

300

96,5

0

A kötvény kibocsátása miatt az Önkormányzat pénzügyi helyzete, a fizetőképességre gyakorolt hatása miatt (likviditás) ugyan javult, azonban eladósodás szempontjából kedvezőtlenül alakult.  A svájci frankban kibocsátott kötvény a gazdasági válság hatására 2008-ban 192 853 eFt, 2009-ben 30 217 eFt, 2010-ben pedig 261 222 eFt árfolyam veszteséget eredményezett. Így az 1 milliárd Ft-os kötvény helyett kamatok nélkül máris 1 484 292 eFt-ot kell visszafizetnie az Önkormányzatnak.

* Kötvénykibocsátás felhasználása - Beruházások, felújítások megvalósításához

2007.

 

(ezer forintban)

 

Fürdő – Várkert pályázati önrész

TRFC támogatás igénybevételéhez szükséges önrész

 

 

Összesen:

70.385

2008.

 

 

 

Városközpont rehabilitáció pályázathoz tervezési díj

16.564

 

Járóbeteg Szakellátás fejlesztési pályázat tervezési díj

7.920

 

Egészségügyi alapellátás (Rákóczi u. 51.) pályázat tervezési díj

1.032

 

Alapfokú Közoktatási Intézmény (óvodák) pályázat tervezési díj

5.640

 

Fürdőfelújítás pótmunkái, próbaüzem

10.066

 

Gyárkerti park rekonstrukció tervek

3.255

 

Alapfokú Oktatási Intézmények (iskolák) felújítása, közoktatási pályázat önrész

466

 

Összesen:

44.943

2009.

 

 

 

Városközpont műemlék pályázat készítés és tervek

25.845

 

Alapfokú Közoktatási Intézmény óvodák pályázat tervek

30.980

 

Bajcsy-Zs. út tervei

6.859

 

Járóbeteg Szakellátás fejlesztési pályázati tervek

20.538

 

Térfigyelő rendszer kiépítése „saját rész”

506

 

Telekkialakítás

20.523

 

Kandelláberek festése, felújítása

9.000

 

37-es sz. út fejlesztéshez kapcsolódó belterületi szervíz és kerékpárút terv

3.652

 

Városgazda Kft (útfelújítások, Zrínyi u., Hunyadi u., Széchenyi u.; piac felújítása) „saját rész”

26.014

 

Első lakáshoz jutók támogatásának kifizetése

8.727

 

Városközpont rekonstrukció pályázat terve

9.586

 

Szoftver, informatikai fejlesztés

3.950

 

Huszárvár kazánfelújítás

1.318

 

Ondi tagiskola festése

610

 

Ondi Idősek Otthona tetőfelújítás

957

 

Tervek készítése

400

 

Összesen:

169.465

2010.

 

 

 

Városközpont rehabilitáció tervei

23.379

 

Bajcsy-Zs. u. felújítása „saját rész”

24.777

 

Összesen:

48.156

Az önkormányzat hitelállománya a nyolc év alatt a következőképpen alakult:

az adatok ezer forintban értendők

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hitelek összesen

432 675 212 482 232 919
659 977
820 441
1 272 440
1 508 996
1 651 728
2 389 089

Táblázat

Készült: belső ellenőrzési anyag alapján